Мэдээ

“Өвөрхангай аймгийн аялал жуулчлалын эвент арга хэмжээнүүд”

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЭВЕНТ АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮД

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл