• Монгол улс, Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр хот, Засаг Даргын Тамгын Газар
  • (+976) 9909-7718, 9908-8605