Мэдээ

Өвөрхангай аймгийн аяллын маршрут бүхий Мобайл АПП мэндэллээ

Өвөрхангай аймгийн үзэсгэлэнт газруудыг багтаасан аяллын маршрут, Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаагаа явуулж буй үйлчилгээний байгууллага болон жуулчны баазуудын цогц мэдээлэл, аймгийн тухай мэдээ мэдээлэл, үзвэрийн мэдээлэл багтсан болно.