Мэдээ

ӨВ, аймгийн аялал жуулчлалын бүсийн сумдын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах нь хэлэлцүүлгийн хүрээнд

Өвөрхангай аймгийн “Дэлхийн өв-Орхон голын нүүдэлчид” аялал жуулчлалын холбоо санаачлан 2022 оны 04-р сарын 04нд Хужирт суманд зохион байгуулсан хог хаягдлын менежментийг сайжруулах нь сэдэвт хэлэлцүүлгийн хүрээнд Өвөрхангай аймгийн аялал жуулчлалын гол бүс нутаг Арвайхээр, Уянга, Бат-өлзий, Хужирт, Хархорин сумдын төв орчмын болон байгальд тархсан хур хог хаягдлыг түүж цэвэрлэн ангилан ялгаж дахин боловсруулах үйлдвэрт нийлүүлэх, цаашлаад хог хаягдлыг ангилан алгах жишиг тогтоон эдийн засгийн эргэлтэд оруулан зорилго тавин ажиллаж байна.