logo

2010 он

Дэлхийн өв Орхон голын нүүдэлчид Аялал жуулчлалын холбоо нь  Аймгийн аялал жуучлалын салбарын анхны холбоо болон 2010 оны 11 сарын 8 өдөр Хархорин суманд болсон Аймгийн Аялал жуучлал эрхлэгчдийн зөвөлгөөн дээр Засаг дарга Тогтохсүрэнгийн идэвх санаачлага, аялал жуулчлалын салбарт ажилладаг ААН байгууллага, нөхөрлөл, хувь  хүмүүсийн дэмжлэг, оролцоотой байгууллагдсан.  Анхлан Удирдах зөвлөлийн 9 гишүүнтэйгээр дүрмээ баталж,  УЗ-ийн дарга буюу Тэргүүнээр Ш.Батсугар, Гүйцэтгэх удирдлагаар Х.Ганхуяг нар сонгогдон 30 гаруй гишүүн байгууллагатай болсон.

Ингэснээр Аймаг орон нутгийн засаг захиргаа, удирдлагатай АЖ салбарыг аймгийн хэмжээнд хэрхэн хөгжүүлэх чиглэлээр мэргэжлийн холбооны хувьд хамтран ажиллаж эхлэсэн.

01

2011 он

МАЖХолбооны ITM 2011 үзэсгэлэнд анх удаа улсын хэмжээнд нэг аймаг нэгдсэн зохион байгуулалттайгаар оролцож шинэ жишиг тогтоож, үлгэр дууриал болсон.

- Аймгийн ЗДТГ тай салбарын түвшинд хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан.
- Аймгийн Аялал жуучлалын чухал зочлох газрууд болох Төвхөн хийд, Хүрхрээ, Эрдэнэ зуугийн тохижилтын талаар санаачлага гаргаж ажиллаж эхлэсэн.
- Франц улсын Аллиэр муж, Өвөрхангай аймгийн хамтын ажиллагааны хүрээнд анхлан Аймгаас Аялал жуулчлалын чиглэлээр мэргэжилтэн харилцан солилцож туршлага судлуулсан.
- 12 сард Аялал жуучлал эрхлэгчийн зөвлөлдөх уулзалт хийв.

2012 он

3 сард МАЖХ ITM үзэсгэлэнд анх удаа Түнш аймгаар оролцож  Шилдэг стэнд ээр шалгарч байв.

2012 он

5 сард Аялал жуучлал эрхлэгчдийн зөвлөгөөнийг холбоо хариуцан зохион байгуулсан. Холбогдох яам болон агентлагаас төлөөлөгч ирж оролцсон. Нийт төрийн болон хувийн хэвшлийг төлөөлж 60 гаруй хүн оролцсон ач холбогдол бүхий зөвлөгөөн болсон. Энэ нь уламжлал болон жил явагддаг болсон.

2012 он

Зочлох газруудын нөхцөлийг сайжруулах санал санаачлага гаргаж: Төвхөний угтах орчин, Эрдэнэ зуугийн угтах орчныг сайжруулах зураг эскизийг гаргаж  Аймгийн ЗДТГ-ын  санхүүжилт дэмжлэгтэй ажиллаж эхлэсэн.

2012 он

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2012 оны 49 дүгээр тогтоолоор гадаад, дотоодын жуулчдад зориулан явуулах аялал жуулчлалын эвент арга хэмжээний товыг ёсчлон баталлаа.

“Сарлагийн наадам”-ыг жил бүрийн 07 дугаар сарын 23-нд Бат-Өлзий сумын нутаг Өндөр-Хясаа хэмээх газарт уламжлал ёсоор зохион байгуулагдана.
“Хонь, ямааны баяр”-ыг жил бүрийн 06 дугаар сарын 20-нд Зүүнбаян-Улаан сумын нутаг Шандны-Ар хэмээх газар малчин Б.Дэмбэрэлийн хот айлд зохион байгуулна.
“Адуучны баяр”-ыг жил бүрийн 08 дугаар сарын 02-нд Арвайхээр хотоос баруун тийш 18 км зайд Монгол Түмний Морины Их Шүтээн Цогцолборт зохион байгуулна.
“Тэмээ поло” аялал жуулчлалын өдөрлөгийг жил бүрийн 01 дүгээр сарын 10-нд Богд сумын төвд зохион байгуулна.

logo

2013 он

3 сард МАЖХ ITM үзэсгэлэнд анх удаа Түнш аймгаар оролцож Шилдэг стэнд ээр дахин шалгарч байв.

2013 он

5 сард Өвөрхангай аймгийн Говийн болон Баруун талын сумдаар тойрон аялаж Аялалын шинэ маршрут бүтээгдэхүүн гаргах судалгааг Аймгийн ЗДТГ-ын дэмжлэгтэйгээр Боловсрол суваг ТВ тай хамтран хийсэн.

2013 он

“Эсгийний баяр”-ыг жил бүрийн 07 дугаар сарын 22-нд Хужирт сумын нутаг Хүрэмний үзүүр гэх газарт уламжлал болгон БОАЖ сайд Оюунгэрэлийн дэмжлэгээр холбооны гишүүн ДМД компани болон Талбиун бааз хамтран жил бүр зохион байгуулахаар тогтсон.

2013 он

- Орхоны хөндийн түүхэн онцлогтой уяалдуулан Турк улсын АЖ-ын чиглэлийн хамгийн том дээвэр холбоо болох TURSAB байгууллагатай холбоо тогтоож, хамтын ажиллагааг эхлүүлэн, Монгол улсад анх удаа Турк улсын аялалын компаниудад зориулсан Фам турыг Орхоны хөндийд амжилттай зохион байгуулж, Аймгийн гадаад хамтын ажиллагаанд шинэ түнш бий болгож, АЖ салбарт өргөн хамтын ажиллагаа эхлүүлсэн. Энэ хамтын ажиллагаа аймгийн түвшинээс хальж Монголын АЖ холбооны Турк зөвлөлийн эх үндэс болон одоо ч ажилласаар байна.
- Аймгийн АЖ эрхлэгчид Турк улсад хариу танилцах аялал хийсэн.

2014 он

Төвхөний угтах орчин, Эрдэнэ зуугийн угтах орчныг сайжруулах зураг эскиз ТЭЗҮ бүрэн хийж дуусгасан.

2014 он

TURSAB болон тус холбооны хамтын ажиллагаа өргөжсөн, харилцан аялалууд хийгдэж эхлэсэн. 12 сард Турк улсын Измир хотод жил бүр болдог ОУ-ын аялал жуулчалын үзэсгэлэнд холбооны гишүүн 6 тур оператор компани Монгол улсаа төлөөлөн оролцож, аймгийн театрын уран бүтээлчид Монгол улсын урлаг, соёлыг сурталчилсан.
logo

2014 он

Орхоны хөндийн хогны менежмент төслийг санаачлан Мөнх тэнгэр баазтай хамтран ажиллах удирдамж гаргасан. Орхоны хөндийд хог түүх нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулсан.

2014 он

Уламжлал болсон ``Эсгийний баяр``-ыг 07 дугаар сарын 22-нд Хужирт сумын нутаг Хүрэмний үзүүр гэх газарт ``Сарлагийн наадам``-ыг 07 дугаар сарын 23-нд Бат-Өлзий сумын нутаг Өндөр-Хясаа хэмээх газарт орон нутгийнхантай зохион байгуулав.
logo

2014 он

Орхон гол дээрх Онгоцтойн гүүр ашиглалтын шаардлага хангахгүй эвдрэл үүссэнийг анхаарч, жуулчдын урсгал, гол гарцуудын нэг болох энэ гүүрийг орлуулах 300 сая төгрөгийн өртөг бүхий хөвдөг гүүрийг ОХУ-с авчран байршуулах санаачлага гаргасан. Санхүүгийн дэмжлэггүй тул хэрэгжээгүй.

2015 он

1 сард Баруун баян улаан суманд Тэмээний баярыг хамтран зохион байгуулав.

2015 он

Орхоны хөндийн түүхэн онцлогтой уяалдуулан Турк улсын АЖ-ын чиглэлийн хамгийн том дээвэр холбоо болох TURSAB байгууллагатай холбоо тогтоож, хамтын ажиллагааг эхлүүлэн, Монгол улсад анх удаа Турк улсын аялалын компаниудад зориулсан Фам турыг Орхоны хөндийд амжилттай зохион байгуулж, Аймгийн гадаад хамтын ажиллагаанд шинэ түнш бий болгож, АЖ салбарт өргөн хамтын ажиллагаа эхлүүлсэн. Энэ хамтын ажиллагаа аймгийн түвшинээс хальж Монголын АЖ холбооны Турк зөвлөлийн эх үндэс болон одоо ч ажилласаар байна.

2015 он

МАЖХолбооны ITM үзэсгэлэнд Шилдэг мэргэжлийн холбоогоор шалгарч Голдэн компасс шагнал хүртсэн.

logo

2015 он

- Uvurkhangaitravel.com холбооны сайтыг ажиллуулж эхлэв.
-Уламжлал болсон ``Эсгийний баяр``-ыг 07 дугаар сарын 22-нд Хужирт сумын нутаг Хүрэмний үзүүр гэх газарт ``Сарлагийн наадам``-ыг 07 дугаар сарын 23-нд Бат-Өлзий сумын нутаг Өндөр-Хясаа хэмээх газарт орон нутгийнхантай зохион байгуулав.
- Герман мэргэжилтэн тогоочийг урьж Жуулчны баазууд, Зочин буудлуудад сургалт хийж, зочлох үйлчилгээ, жуулчны хооллолтын талаар мэдлэг олгох арга хэмжээ зохион байгуулав.

2016 он

ОХУ-ын Буриадын Улаан-Үд, Итгэл хамбын хийдийн ийн чиглэлд а аялал зохион байгуулж эхлэсэн.

2016 он

ОХУ-ын Буриадын Улаан-Үд, Итгэл хамбын хийдийн ийн чиглэлд а аялал зохион байгуулж эхлэсэн.
logo

2016 он

-Хятадын тусламжаар ирсэн Био 00-г Эрдэнэзүү хийдэд байрлуулах ажлыг хамтран хэрэгжүүлсэн. Энэ төслөөс санаа авч ийм био 00 Монголд үйлдвэрлэж Орхоны хөндийн аяллын зам дагуу байрлуулах тухай тэндэр зарлагадсан боловч бүрэн хэрэгжээхгүй.
-Хүрхрээний Паркын мэдээлэлийн төв байгуулах зураг, төсөл гаргаж БОАЖ яамаар дэмжүүлсэн боловч бүрэн хэрэгжээгүй.
-Уламжлал болсон “Эсгийний баяр”-ыг 07 дугаар сарын 22-нд Хужирт сумын нутаг Хүрэмний үзүүр гэх газарт “Сарлагийн наадам”-ыг 07 дугаар сарын 23-нд Бат-Өлзий сумын нутаг Өндөр-Хясаа хэмээх газар орон нутгийнхантай хамтран зохион байгуулав.

2016 он

Богд сум дахь өвөл хөлддөггүй Мөнх харзтай рашааныг хамгаалах, талаар судалгаа хийж хашаалж хамгаалсан.
logo

2017 он

– 4 сард Улаанбаатар хотод болсон Торгоны зам арга хэмжээний танилцуулгын үеэр Аймгийн удирдлага болон хувийн хэвшлийн төлөөлөгчдийн саналаар Аймагт АЖ салбарыг бодлогоор зөв цэгцтэй хөгжүүлэх, төр, ТББ, хувийн хэвшлийн уялдаа холбоог сайжруулах үүднээс Аймгийн АЖ зөвлөл байгуулах саналыг Аймгийн удирдлагад хүргүүлсэн.
– 6 сард Орхоны Хүрхрээ орчмын жуулчны баазуудад цэвэр усны нөөц сайжруулах зорилгоор 3 баазыг сонгон авч мэргэжлийн байгууллагаар гүний худаг гаргуулж тухайн баазуудын цэвэр усны хангамжийн асуудлыг шийдэхэд тусласан.

logo

2017 он

- Уламжлал болсон ``Эсгийний баяр``-ыг 07 дугаар сарын 22-нд Хужирт сумын нутаг Хүрэмний үзүүр гэх газарт ``Сарлагийн наадам``-ыг 07 дугаар сарын 23-нд Бат-Өлзий сумын нутаг Өндөр-Хясаа хэмээх газарт орон нутгийнхантай хамтран зохион байгуулав.

- АСА трэвэл компаний санаачлагаар Орхоны хөндий жуулчны баазуудын цахилгаан хангамжийн асуудлыг цэгцлэх үүднээс бааз ажиллуулдаг ААН-ийн уулзалт зохион байгуулсан.

2018 он

– Дэлхийн өв Орхон голын нүүдэлчид холбооноос зарим нөхөд маань гарч Говь Хангайн нүүдэлчид АЖ холбоог байгуулсан.
– Уламжлал болсон “Эсгийний баяр”-ыг 07 дугаар сарын 22-нд Хужирт сумын нутаг Хүрэмний үзүүр гэх газарт “Сарлагийн наадам”-ыг 07 дугаар сарын 23-нд Бат-Өлзий сумын нутаг Өндөр-Хясаа хэмээх газарт орон нутгийнхантай зохион байгуулав.

logo

2019 он

2017 оноос зогсонги байдалд ороод байсан холбоог саяхан шинэчлэн зохион байгуулж, холбооны дүрэм өөрчлөж, Удирдах зөвлөлийг шинээр байгуулав.
Хуучин УЗ-ийн гишүүдийн үнэмлэхүй олонх өөрсдийн сайн дураар УЗ-өөс гарах өргөдлөө өгсөн, мөн 2 нөхөр маань замын дундаас биднийгээ орхин одсон ба УЗ-ийн дарга Ш.Батсугар мөн Тэргүүний ажлаа өөрийн хүсэлтээр өгсөн тул шинээр